Klager

Det er ikke Neubauer Rejser der har indgået aftalerne med hotellerne, det er den rejsearrangør som du har købt rejsen hos og det er derfor også her du skal henvende dig, hvis du har noget at klage over.

Det er vigtigt, at du omgående henvender dig til rejsearrangøren/hotellet/guiden på stedet med det du/I er utilfreds(e) med, så de har en mulighed for at afhjælpe dette. De kan evtl. flytte dig/jer til et andet værelse eller et andet hotel. Hvis dette er af en bedre kategori end det du/I har, har de ret til at forlange prisdifferencen.

Hvis du/I ikke er tilfreds med den løsning du/I bliver tilbudt, er det vigtigt at du/I gør opmærksom herpå med det samme. Til brug for en evtl. senere klage (inden en måned) er det nødvendigt at rejsearrangøren/hotellet/guiden vedkender sig problemet medens du/I er på hotellet og giver dig/jer en underskrift herpå, ellers er det efterfølgende meget svært at få ret.

Jeres klage skal sendes til vores samarbejdspartner på mailadressen: buchung@travianet.de og skal være skrevet på tysk eller i nogle tilfælde bliver også engelsk accepteret. Husk at oplyse om guidens navn og hvornår du/I har talt med ham/hende og vedlæg så meget dokumentation og billeder som muligt. Evtl. vidner (andre gæster) kan også nævnes. Yderligere skal du/I gøre opmærksom på, at du/I kræver økonomisk kompensation på et bestemt beløb i Euro eller i % af rejsens pris. Husk at alle voksne deltagere skal underskrive klagen. Alle klager i Tyskland afgøres og beregnes ud fra ”Frankfurter Tabellen”. Da der ikke er noget pakkerejseankenævn i Tyskland, er der så kun muligheden over de tyske domstole, hvis du/I ikke er tilfreds(e) med afgørelsen.